Dopasowanie stażystów

Ze względu na trudności ze znalezieniem zakwaterowania w trakcie odbywania stażu / praktyk zawodowych, staramy się odpowiednio dobierać studentów oczekujących na staż w pierwszej połowie roku akademickiego z tymi, którzy będą go odbywać w drugiej jego połowie. W ten sposób zostaje wyeliminowany problem zakwaterowania na niepełny okres roku akademickiego.

Dokładamy starań nie tylko by pomagać w zakwaterowaniu indywidualnym, ale także grupowym w przypadku gdy grupa studentów ma zamiar wynajmować dom tylko w pierwszej lub drugiej połowie roku akademickiego.